Ring til mig i dag: 24 24 28 12

Book online

Tilbage

Brug hypnose til at styrke din karriere ! Med hypnose kan du forbedre og sublimere din præstation. Hurtigt, målrettet og effektivt.

Det er rigtigt, at hypnotisører ofte arbejder med mennesker, der oplever problemer i deres liv som f.eks. angst, rygning og overvægt.

Men hypnose kan med lige så stor succes bruges til at forbedre og optimere præstationer.

For det er nu en gang bedre at forebygge end at skulle helbrede.

I den stærkt konkurrenceprægede verden, som mange mennesker lever i, søger flere og flere hjælp i form af life-coaches og andre alternative veje til at forbedre deres præstationer, kreativitet, fokus og koncentration.

Hypnose kan på en hurtig, helt naturlig og effektiv måde, fjerne blokeringer og begrænsende overbevisninger og vaner.

I vores egenskab af hypnotisører, ser vi ofte, hvordan gamle mentale mønstre og vaner fra fortiden, (hvoraf de fleste er uden for personens bevidsthed), står i vejen for menneskers drømme om glæde og succes.

Sædvanligvis sker de oplevelser og erfaringer, der danner grundlaget for vores tanker, følelser og adfærd inden seksårsalderen.

Tidlige erfaringer påvirker vores tilværelse.

Tænk over hvor chokerende det er at opdage, at tillærte overbevisninger og adfærd, der er dannet før seksårsalderen, kan påvirke vores succes både karrieremæssigt, privat og socialt.

Det er dér, konventionelle samtalebaserede terapiformer kommer lidt til kort.

I de fleste tilfælde er den strategi meget tidskrævende.

Det tager tid at identificere årsager og problematikker der er begrænsende, og det tager tid at skabe samtalebaserede adfærdsændrende strategier, der så skal afprøves, evalueres osv.

Nogle af problemerne ved de strategier kan også være, at folk nødigt vil ændre deres eget selvbillede, ved at genkalde og erindre problematiske oplevelser og omstændigheder.

En anden begrænsning er, at man ikke kan få adgang til den information, der er afgørende for forløsningen af problemet, fordi den er overskygget af mange års erfaringer og levet liv.

Derfor vil nogle mennesker vælge enten at ignorere eller nægte at tale om oplysninger, der er vitale for forståelsen af begrænsende tanker og adfærd.

Hypnose kan være den proces, der forbedrer dine arbejdsmæssige præstationer.

Hypnotisøren begynder typisk processen med at gennemføre et interview, for at afdække begrænsende tanker og overbevisninger.

I modsætning til andre strategier, kan en dygtig hypnotisør tilsidesætte den kritiske faktor, der fungerer som den beskyttende mekanisme af det underbevidste sind.

Den kritiske faktor kan betragtes som en sammenlignings-mekanisme.

Den del af sindet filtrerer alle nye oplysninger, og afviser information, der ikke stemmer overens med de grundlæggende overbevisninger om livet, universet og alting.

Men den afviste information bliver ikke kasseret.

Den lagres i det underbevidste sinds enorme lager af information.
Et reservoir der aldrig kan blive fyldt op eller stoppe med at fungere.

Ved fødslen er det underbevidste sind tomt (tabula rasa)

Men straks begynder det på sin oprindelige funktion.
Nemlig at danne mønstre og vaner bygget på erfaringer, så vi ikke behøver at skulle lære de samme ting igen og igen.

Mønstre, genkendelighed og vaner er vitale for vores overlevelse
Derfor værner underbevidstheden om den oplagrede information, og forhindrer forsøg på forandringer.

Selv når det er forandringer, der ville være til gavn for os.

Måske er det der udtrykket "Tykpandet” kommer fra.

Med det kendskab til hvordan sindet fungerer, bliver det klart, at vi alle har brug for hjælp, når vi vil skabe positive forandringer i vores mentale processer, mønstre og vaner.

Når den beskyttende og kritiske faktor er pacificeret, er hypnotisøren i stand til at skabe forandringer på de områder, der er aftalt på forhånd.

Det kan ske ved hjælp af direkte instruktioner til underbevidstheden, kreativt billedsprog og metaforer.

De ændringer kan betyde en forbedret, positiv mental indstilling, bedre hukommelse, og øget selvtillid, når der skal præsteres.

Alle ændringer er permanente, og bliver ikke svagere med tiden - selvom det er en udbredt opfattelse.

Få det performance boost i dit professionelle liv du søger - på den mest effektive og naturlige måde!

Vil du have adgang til gratis hypnose?

Det gør du ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev.
Aldrig spam. Kun værdifuldt indhold og attraktive tilbud.

Ved at tilmelde dig accepterer du gældende vilkår og betingelser