Ring til mig i dag: 24 24 28 12

Book online

Denne optagelse er ikke hypnose men en introduktion til hypnose.

Lyt gerne til den flere gange. Det vil give mig værdifuld feedback i forhold til at tilrettelægge sessionerne.

Hypnose er en accelereret og fokuseret læreproces og ved at lytte til optagelsen, har du allerede taget det første skridt.

Er du modtagelig for hypnose?

Ordet 'modtagelighed' er på en måde ret misvisende. Hypnose er ikke noget man modtager. Hypnose er noget du gør i samarbejde med mig. Jo mere du tager ejerskab af den proces, jo mere integreres den i dig og dit liv.

Det betyder, at det ikke er op til tilfældigheder eller din personlighed, om du er modtagelig. Det er et valg.

Nogle mennesker tror fejlagtigt, at folk der har nemt ved at blive hypnotiseret, er enten svage eller mindre begavede - Men det er helt forkert!

Typisk er de mennesker, der har nemmest ved at lade sig hypnotisere både intelligente og kreative.

Du bliver ikke bevidstløs i hypnose, og derfor er du i mere eller mindre grad bevidst, og kan høre min stemme.

Hypnose handler om at fokusere din opmærksomhed ind i oplevelsen. Når du gør det, åbner din underbevidsthed op. I den tilstand kan vi lave ændringer og forandringer i måden du tænker, føler, dine vaner og handlinger.

Det er forskelligt fra person til person, hvordan det opleves, når det sker. Nogle føler, at de bevidst observerer processen lidt udefra. Nogle flyder ind i en form for selvforglemmelse andre noget helt tredje. Det er umuligt på forhånd at vide, hvordan det er for dig. Det er en subjektiv og personlig oplevelse af den samme ting. Nemlig at underbevidstheden åbner op, og bliver modtagelig, og det er det, der er vigtigt.

Så det handler om, at du lever dig mere og mere ind i den proces, du føres igennem.

Dybde i hypnose handler ikke om at slappe af, men om hvor dybt fokuseret du lever dig ind i din oplevelse, og det har vi allesammen evnen til at gøre.

Mental fitness

Tænk på hypnose som mental fitness. Jeg laver en plan, instruerer dig, og guider dig gennem processen, men jeg kan ikke løfte vægtene for dig. Det gør du selv ved at:

  • Følge instruktionerne.
  • Afslappet koncentrere dig, fokusere og leve dig ind i oplevelsen så godt du kan.
  • Tænke det jeg beder dig tænke på.
  • Forstille dig det jeg beder dig forestille dig, så godt du kan.
  • Frembringe de følelser jeg beskriver, så godt du kan.

Det er vigtigt, at du er autentisk og ærligt til stede i processen, mens den udfolder sig. Det vil sige, at du ikke overvejer, om det burde/skulle føles anderledes, end det gør.

Hypnoser kommer ikke ude fra men inde fra.

Det er dine fokuserede kognitive, kreative og emotionelle ressourcer, der skaber tilstanden og oplevelsen. Så hvordan du oplever, at det udvikler, og udfolder sig, er præcis, som det skal være for dig. Du er hovedpersonen!

At forestille sig er ikke nødvendigvis det samme som at visualisere eller se noget tydeligt for sit indre blik.

Ligesom jeg har nogle mennesker den oplevelse, at det er idéen eller tanken om det, de forestiller sig, der dukker op i hovedet, og ikke et tydeligt visuelt billede. Begge dele er lige gode. Vi mennesker gør det forskelligt, og det er kun indlevelsen, det handler om.

Kernen er ’så godt du kan’. Hverken mere eller mindre.

  • Min opgave er at planlægge sessionen, instruere og guide dig.
  • Din opgave er at fokusere din opmærksomhed og leve dig ind i den proces. Jo mere jo bedre.

 

Hypnose er en mentalt aktiv proces og ikke en meditativ og passiv tilstand.

Fokus, forestilling og følelser er brændstoffet i hypnose, og det er et samarbejde.

Jeg arbejder udefra ved at instruere den hypnotiske proces og dirigere din opmærksomhed dybere ind i oplevelsen. Samtidig med at du, ved at følge instruktionerne og engagere dig i hypnoseoplevelsen, åbner muligheden for, at du kan tillade det indre arbejde at ske.

Hvorfor virker det?

Vores underbevidste sind er som en stor lagerhal, den rummer alle vores tanke-, følelses-, handlemønstre, vaner, og det vi er blevet dybt overbevist om i tidens løb.

Mønstre, vaner og overbevisninger, der holder os i live ved at beskytte os mod trusler og nederlag, og leder os mod nydelse og velbehag. De er skabt af alle de erfaringer og oplevelser, vi har haft indtil nu. I høj grad i barndommen, fordi der er vi beregnet til at lære effektivt og suge erfaringer til os som en svamp.

For at værne om alt det der er i underbevidstheden, og som holder os i live, udvikler vi med alderen (nogle siger omkring 9 årsalderen) en kritisk og analyserende del af sindet, der analyserer al den information vi tager imod via vores sanser.

Hvis den information ikke stemmer overens med informationen i vores underbevidsthed, bliver den filtreret fra. Helt enkelt for ikke at forstyrre eller ødelægge de mønstre, vaner og overbevisninger, der holder os i live.

Og her giver det mening at begynde at tale om et bevidst og et underbevidst sind.

Men den kritiske del af det bevidste sind, værner om alt i underbevidstheden. Både hvad der er konstruktivt og hjælper os, og hvad der ikke længere er værdifuldt.

Det er derfor, det kan være så svært, at ændre på noget, selvom man sætter sin viljestyrke ind på det.

MEN

Jo mere dybt vi fokuserer, og fordyber os, og lever os intenst ind i noget, jo mere passivt bliver den kritiske del af sindet. Et eksempel er at leve sig ind i en film. Vi ved med vores bevidste sind, at det er skuespillere og kulisser, vi ser på, men alligevel bliver vi begejstrede, bevægede, forskrækkede, lettede osv.

I hypnose kan vi i samarbejde skabe en accelereret proces, hvor din indlevelse bliver så stærk, at der sker et helt skift. Du er stadigvæk bevidst til stede, men uden at den kritiske del af sindet forhindrer, at underbevidstheden er åben for at modtage nye instruktioner og informationer, der skaber nye tanke-, følelses, -handlemønstre, vaner og overbevisninger.

 

Er hypnose skrøbeligt?

Hypnose er ikke skrøbeligt. Du sover ikke, og kan derfor ikke blive vækket op undervejs. Så du kan justere måden, du sidder på, klø dig på kinden, rømme dig, blive bevæget eller grine uden problemer.

Du skal ikke bekymre dig for, om du bevidst kan tænke noget i stykker. Tanker er bare som bølger på overfladen af din underbevidsthed, og det er intet problem. Hvis du følger mine instruktioner, er engageret og motiveret, kan du ikke gøre noget galt. Det er som sagt et samarbejde… og vi kommer i mål sammen.

Vil du have adgang til gratis hypnose lydfiler?

Det gør du ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev.
Aldrig spam. Kun værdifuldt indhold og attraktive tilbud.

Ved at tilmelde dig accepterer du gældende vilkår og betingelser