Ring til mig i dag: 24 24 28 12

Book online

Tilbage

Hypnose kan være et fantastisk redskab til at hjælpe mennesker med at skabe positive forandringer i deres liv, og det er en af de vigtigste årsager til, at jeg brænder så meget for hypnose.

Man kan sige at hypnose brugt med dét formål kan kaldes hypnoterapi.

Personligt er jeg dog ikke vild med ordet hypnoterapi og vil helst bare kalde det hypnose.
Det bunder mest i, at mange såkaldte hypnoterapeuter, mest af alt praktiserer en form for afslappet psykoterapi – som har meget lidt med hypnose at gøre.

Her følger en beskrivelse af, hvordan jeg mener hypnose som terapeutisk redskab  (eller hypnoterapi) kan afhjælpe mange problemstillinger...

Forestil dig en en proces, hvor en kvalificeret hypnotisør giver en person (klienten) omhyggeligt udvalgte instruktioner, med det formål at hjælpe klienten ned i en dybt afslappet og fokuseret tilstand.

I den tilstand, bliver den hypnotiserede klient fordybet i sin egen forestillingsevne, guidet af hypnotisøren.
Hypnotisøren giver instruktioner om at opleve ændringer i adfærd, følelser, fornemmelser, billeder, opfattelse, tanker, overbevisninger og/eller fysiske funktioner og symptomer.

Typisk bliver der stillet forslag, der skaber en ro, (selv)tillid, øget selvkontrol og velvære, ligesom der instrueres i at forestille sig og tænke på positive ressourcer i form af behagelige, konstruktive, lærerige oplevelser.

Mennesker oplever hypnose forskelligt og ingen måde er rigtig eller forkert.

De fleste melder tilbage, at de ikke følte at de ”sov rigtigt”, men i stedet følte sig utroligt godt tilpas, og kunne høre alt, hvad hypnotisøren sagde.

Nogle beskriver hypnose, som en tilstand af fokuseret opmærksomhed, hvor de føler sig meget rolige og afspændte.

Andre føler sig fjernt fra omverden, med en indadvendt opmærksomhed.

Andre igen, at deres sanseindtryk øges og bliver mere klare.

I mine øjne, er det meget vigtigt at hypnotisøren tester for hypnose.

Dvs. skaber en ulogisk situation, som den hypnotiserede accepterer som virkelig/logisk.

Det beviser at den kritiske faktor er så nedtonet, at den tillader at information får direkte adgang til underbevidstheden, og udelukker al tvivl om, hvorvidt klienten er i hypnose eller ej.

Hypnose øger modtagligheden for forslag og instruktioner.

Både det bevidste og det underbevidste sind er mere åbne for acceptable, terapeutiske instruktioner end i almindelig, vågen tilstand.

Selv i en let hypnotisk ”trance” vil indgangen til underbevidstheden – med klientens tilladelse – åbnes.

Det giver hypnotisøren mulighed for at give information til klientens underbevidste sind, i en form som underbevidstheden accepterer.

Hypnose og hypnoterapi er en sikker proces uden bivirkninger, når den praktiseres af veluddannede, kvalificerede, ansvarlige, erfarne hypnotisører.

Det handler ikke om  ”Zap, du er nu underlagt min vilje !!” - Det er hverken hokuspokus eller magi !

Ingen kan hypnotiseres medmindre de gerne vil - og er indstillet på at indgå i et tillidsfuldt samarbejde med hypnotisøren.

Alle kan hypnotiseres, hvis de gerne vil !

Alle kan følge instruktioner, og alle der ønsker det kan hypnotiseres.

I hypnose bliver klienten ganske enkelt bedt om at nedtone sin skepsis og sit kritiske, analytiske sind, og tillade hvad der end sker... at ske - uden at prøve at få noget til at ske.

Hypnose indtræffer uden indsats fra klientens side.

Det er hypnotisørens opgave at analysere, hvad der sker – ikke klientens.

Hvis klientens sind driver lidt, er det helt i orden.

Hypnose er på mange måder en slags kreativ, fokuseret dagdrømme-agtig tilstand. En tilstand, hvor forestillingsevnen opleves som virkelighed. Selvom det bevidste sind driver, vil underbevidstheden høre alt, hvad hypnotisøren siger.

Så for at opsummere...

I hypnose og hypnosterapi opfordrer hypnotisøren klienten til at bruge sin forestillingsevne.

I en tilstand af fokuseret opmærksomhed, kan sindet bruge mentale billeder til at få forestillede ting til at ske.

F.eks. kan en klient med rygsmerter forestiller sig hvordan muskler og nerver i ryggen ser ud.

Hvis han forestiller sig anspændt og irriteret væv, kan hun blive bedt om at lade dette billede ændre sig til et, der er mere hensigtsmæssigt, afspændt og sundt.

Det stilles forslag og gives instruktioner om terapeutiske ændringer - i en form, som klientens underbevidsthed kan acceptere.

Vil du have adgang til gratis hypnose?

Det gør du ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev.
Aldrig spam. Kun værdifuldt indhold og attraktive tilbud.

Ved at tilmelde dig accepterer du gældende vilkår og betingelser