Ring mig op:
24 24 28 12

Stress kan afhjælpes med hypnose

Undgå stress med hypnose !Hypnose stress

For mange mennesker er det ophobningen af hverdagens problemer og ærgelser, der er skyld i at de bliver syge af stress.

Den græske filosof, Epictetus sagde :

”Det er ikke de ting der sker for dig – men hvordan du reagere på dem, der er vigtigt… Mennesker bliver ikke forstyrret af ting, men af hvordan de oplever dem”

Den filosofi danner grundlaget for min tilgang til at hjælpe mennesker med håndtere stress.

Dvs. hjælpe dem med at få et lavere stress-niveau og reagere på stressede situationer med mindre uro og anspændthed.

Jeg lærer dig adfærdsmæssige og emotionelle redskaber, der gør dig i stand til at bevare roen, og giver dig logiske, rationelle og effektive måder at håndtere krav, skuffelser, usikkerhed, frustrationer og besværligheder i livet.

“…Kære Kasper
1000 tak for sidst.
Jeg har det bedre end jeg har haft i flere måneder.
Sidder og arbejder glad, konstruktivt, koncentreret og ustresset…”
Lee Robinson – sanger og sangskriverHypnose stress

Så hvad er det gode ved at håndtere stress med hypnose?

Svaret er, at hypnose gør det meget nemmere og hurtigere at lære og beherske effektive stress-værktøjer.

At bevare roen betyder at kunne kontrollere intensiteten af dine negative følelser f.eks. angst, vrede, sorg, tristhed, hjælpeløshed, kynisme osv.
Når de følelser ikke er under kontrol, forstyrrer de din evne til at tænke klart, og til at behandle information og aktivitet omkring dig på en effektiv og organiseret måde.

At være rolig er en måde til at tæmme dit emtionelle sind.
Så dit logiske sind kan forholde sig rationelt til hvad der sker omkring dig nu og her, og planlægge dine handlinger på den mest effektive måde.

Med din tilladelse, kan hypnose bruges til at omprogrammere dit emotionelle og logiske sind, så du kan lære at håndtere dine følelser aktivt.

Belønningen for at bevare roen er, at du i stressede situationer er i stand til at se dine valgmuligheder klart og tydeligt, og derfor kan træffe de rigtige valg.
Når du er rolig, kan du ignorere støjende og forstyrrende elementer, der kunne forhindre dig i at nå dine mål.

Konsekvenserne ved ikke at kunne bevare roen i forhold til de mange udfordringer livet byder på, er dårligere helbred, familieliv, effektivitet på arbejdet og sandsynligvis en følelse tristhed og håbløshed.

Når stress, usikkerhed og skuffelser ikke bliver håndteret effektivt, kan kroppen udvikle sig til en krigszone, og du kan opleve ubehagelige, nedbrydende symptomer.

Dårlig håndtering af kronisk stress og usikkerhed, kan føre til en konstant følelse af afskårethed fra din sociale omgangskreds og verden generelt.
Det kan føre til håbløshed og følelsen af at livet er meningsløst, så du føler dig fortabt, afvist og sejler rundt uden formål og retning.

Mit udgangspunkt er, at stress og usikkerhed er en del af livet.

Jeg tror på, de fleste typer stress og usikkerhed kan blive til lærerige oplevelser, så længe du har et ønske om at lære af de oplevelser.

På den anden side bliver stress og usikkerhed en unødvendig byrde, når du nægter livets realiteter.
Når du undgår det ukendte og usikre, og forgæves prøver at opnå kontrol hele tiden.

Min hypnose metode vil gi’ dig værktøjer til stress-håndtering.

Når du kan bruge de muligheder i det daglige, vil du leve et bedre og gladere liv.

Du vil lære at :

  • Erstatte negative og destruktive adfærd med positive, sunde handlinger.
  • Opnå større opmærksomhed på, og kontrol over dine følelser.
  • Bruge din forestillingsevne til at skabe og øve positive dagdrømme.
  • Identificere og erstatte negative tankemønstre med positiv tænkning.
  • Fjerne indre konflikter, der skaber stress.
  • Fjerne negative underbevidste tankemønstre og erstatte dem potive mønstre.
  • Forbedre dine personlige evner til at løse problemer.

Når du har lært at håndtere stress med hypnose, vil du foretage bedre valg og nyde en bedre livskvalitet !

hypnose booking

Læs mine anmeldelser på Google

Fredholm Hypnose har 4.8 ud af 5 stjerner baseret på 19anmeldelser på Google.