fbpx
Ring mig op:
24 24 28 12

Hvad er hypnose?

Hypnose er blevet kendt af de fleste takket være shows, film og tv, hvor folk bliver bedt om at udføre usædvanlige, farverige ting.

Men hypnose har også vist sig at give yderst bemærkelsesværdige terapeutiske resultater.

Det har også vist sig at hypnose kan reducere symptomerne ved demens.

Hypnose er et redskab

Et redskab der hurtigt og effektivt kan hjælpe dig med at løse problemer, bryde negative vaner, handlemønstre og indfri dine mål i livet

 

Der er intet mystisk ved hypnose

Der er ingen magisk kraft, som hypnotisøren må og skal besidde, for at kunne hjælpe den enkelte.
Faktisk ville det sikkert ikke være muligt at besidde sådan en kraft, og samtidig skabe en ærlig og tillidsfuld relation.

Hypnose er en kombination af naturlige fænomener, som vi alle oplever i dagligdagen.
Når vi svæver hen eller falder i staver ved at foretage os en velkendt handling.
F.eks. børster tænder eller er på ”automatpilot” når vi kører den samme vej til arbejde eller skole osv.

Samtidig bliver dine kreative, emotionelle ressourcer fokuseret, og det er derfor, at hypnose er så effektivt til lave hurtige, positive ændringer i tanker, følelser, vaner og adfærd.

På afstand kan en hypnotiseret person se ud som om, at han/hun sover rigtigt.
Men hypnose opleves mere som en kreativ dagdrøm.
Hvor du godt nok ofte er behageligt afslappet, men samtidig er dybt fokuseret.

Hypnoseprocessen handler om fokus, koncentration, tillid og samarbejde, og der ingen negative bivirkninger ved hypnose

 

Det virker – Hvorfor virker hypnose?

Det ubevidste sind er der vores instinkter findes, de ting vi kan per refleks fra fødslen – og resten af livet.
Det ubevidste sind beskytter os instinktivt, og kontrollerer vores basale kropsfunktioner, det autonome nervesystem, respiration og hjerterytmen.

 

Det underbevidste sind starter med at være tomt.

Men efterhånden som vi vokser op, lagrer denne ubegrænsede database vores oplevelser og erfaringer, som så skaber vores personlighed, følelser, adfærd, overbevisninger og vaner.

De tanke-, følelses og adfærdsmønstre bliver så programmeret ind i vores sind, og er meget svære at ændre.

Det underbevidste sind bruger sin database til at beskytte os mod kendte trusler, og til at motivere os til at tilfredsstille vores behov.
Underbevidstheden modsætter sig bevidste ændringer, men hypnose kan ha’ en effektiv indvirkning på netop det.

 

Det bevidste sind er analytisk og logisk.

Det bevidste sind beskytter os mod umiddelbare trusler, og er dér vi løser problemer, vurderer og implementerer løsninger.
Det vurderer den umiddelbare situation, der har opmærksomheden netop nu – og træffer derefter sine valg og beslutninger løbende.
Bevidste ændringer er midlertidige, fordi kapaciteten er begrænset. Derfor er underbevidst om-programmering så meget mere effektiv.

Det er også i det bevidste sind, at vi finder viljestyrken. Men som bekendt er viljestyrken ikke altid stærk nok, når vi ønsker at ændre os selv. Når vi så igen vender tilbage til vores gamle adfærd og vaner, er det på grund af indflydelsen fra vores sinds kritiske faktor.

 

Den kritiske faktor er port-vagten mellem det underbevidste sind og det bevidste sind.

Den fungerer som et filter eller censur for den strøm af ny information, der strømmer fra det bevidste sind til underbevidstheden.

Den kritiske faktor sammenligner og sammenholder den nye information, med den eksisterende database af overbevisninger og erfaringer, der findes i underbevidstheden.

Hvis den nye data ikke matcher den eksisterende data, afvises den af den kritiske faktor.
Der derfor ikke tillader, at den nye information bevirker ændringer i følelses- og adfærdsmæssige mønstre underbevidstheden.

Derfor er det så svært at bryde vaner eller ændre vores overbevisninger.

 

Men i hypnose afvæbnes den kritiske faktor

Den kritiske faktor tillader så følelses- adfærdsmæssige instruktioner at passere fra det bevidste sind til underbevidstheden.

Derved skabes nye tankemønstre og overbevisninger.
En slags omprogrammering, der tillader at der brydes vaner og skabes en ny, automatisk og mere hensigtsmæssig adfærd.

Hvordan virker hypnose ?

Når du hører ordet hypnotiisør, hvad kommer du så til tænke på?

Hvis du er ligesom de fleste, ser du billedet af en skummel scene-skurk, der skaber en hypnotisk tilstand ved at svinge en lommeur frem og tilbage.

I virkelighedens verden har hypnose meget lidt at gøre med de bærer megen lighed med disse (skræmmende) billeder.

Ifølge John Kihlström, “Er det ikke hypnotisøren der påfører nogen noget.

Hypnotisøren fungerer som en slags coach eller instruktør, hvis job det er at hjælpe personen til at blive hypnotiseret”

Mens hypnose ofte beskrives som en søvn-lignende trancetilstand, Er det snarer en tilstand af fokuseret opmærksomhed, øget modtagelighed for instruktioner og kreative forestillinger.

Hvilke virkninger har hypnose ?

Oplevelsen af hypnose kan variere voldsomt fra person til person.

Nogle hypnotiserede personer rapporterer en følelse af at være frigjort samt en dyb afslapning.

Mens andre føler, at deres handlinger opleves som at være for deres bevidste vilje.

Andre personer kan forblive helt tilstede, og er i stand til at føre samtaler, mens de er under hypnose.

Forskeren Ernest Hilgard’s eksperimenter demonstrerede, hvordan hypnose kan bruges til at ændre overbevisninger.

Efter at instruere en hypnotiseret person til ikke at føle smerte i hånd, blev deltagerens arm derefter anbragt i isvand.

Ikke-hypnotiserede personer blev nødt til at tage deres hånd op af vandet efter et par sekunder på grund af smerten.

Mens den hypnotiserede person var i stand til lade hånden være i det iskolde vand i flere minutter uden at opleve smerte.

Hvad kan det bruges til ?

Her følger blot et par af de resultater, som er blevet demonstreret ifb forskning:

Behandlingen af kroniske smertetilstande.

Behandling og reduktion af smerte ved fødsel.

Reduktion af symptomerne på demens.

Hypnose kan være nyttig for visse symptomer ifm ADHD.

Reduktion af kvalme og opkastning hos kræftpatienter der modtager kemotherapi.

Kontrol af smerter under tandbehandlinger.

Elimination eller reduktion af hudsygdomme, herunder vorter og psoriasis.

Lindring af symptomer ifm irritabel tyktarm.

Kan du hypnotiseres ?

Mens mange mennesker tror, at de ikke kan blive hypnotiseret, fhar orskning vist, at et stort antal mennesker er mere hypnotiserbare end de tror.

Femten procent af befolkningen er meget modtagelig for hypnose.

Børn har tendens til at være mere modtagelige for hypnose end voksne.

Omkring ti procent af voksne anses for vanskelige eller umulige at hypnotisere.

Kreative mennesker der har let ved lade sig absorbere ind i deres forestillinger er langt mere modtagelige hypnose.

Hvis du er interesseret i at blive hypnotiseret, er det vigtigt at gå til oplevelsen med et åbent sind.

Forskning viser, at personer, der ser positive på hypnose, har tendens til at reagere bedre i hypnose.

Teorier om hypnose 

En af de bedst kendte teorier er Hilgard s neodissociation teori om hypnose.

Ifølge Hilgard, oplever mennesker i hypnose en delt bevidsthed, hvor der kører to forskellige mentale processer.

Mens en strøm af bevidsthed reagerer på hypnotisørens instruktioner, er der en anden dissocieret strøm der behandler oplysninger uden for den hypnotiserede personer bevidste opmærksomhed.

Hypnose Myte 1

Når du vågner op af hypnose, vil du ikke huske noget af det der skete, mens du var hypnotiseret.

Mens hukommelsetag kan forekomme i sjældne tilfælde, husker de langt de fleste generelt alt, hvad der skete under hypnose.

Dog kan hypnose have en betydelig effekt på hukommelsen.

Posthypnotisk hukmmelsestab kan få en person til at glemme visse ting, der skete før eller under hypnose.

Imidlertid er den effekt generelt begrænset og midlertidig.

Myte 2

Hypnose kan hjælpe folk huske de nøjagtige detaljer ifm en forbrydelse, de var vidne til.

Mens hypnose kan bruges til at forbedre hukommelsen, er virkningerne blevet drastisk overdrevet i populære medier.

Forskning har vist, at hypnose ikke fører til en betydelig forbedring i hukommelsen eller nøjagtighed.

Faktisk kan hypnose nemt fører til falske eller forvrængede erindringer.

Myte 3

Du kan hypnotiseres mod din vilje.

Trods historier om mennesker der bliver hypnotiseret uden deres samtykke, kræver hypnose frivillig deltagelse.

Myte 4

En hypnotisør har fuldstændig kontrol over dine handlinger, mens du er under hypnose.

Folk ofte føler, at deres handlinger under hypnose, forekommer uden for egen indflydelse eller vilje.

Men en hypnotisør ikke få dig til udføre handlinger, der er imod dine værdier og moral.

Myte 5

Hypnose kan gøre dig super-stærk, hurtig eller atletisk.

Mens hypnose kan bruges til at forbedre ydeevnen, kan den ikke gøre folk stærkere eller mere atletiske end deres eksisterende fysiske formåen.

 

Læs vores anmeldelser på Google

Fredholm Hypnose har 4.8 ud af 5 stjerner baseret på 19 anmeldelser på Google.